ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับทีมโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่🎊
📌ที่นักเรียนได้รับรางวัล 🏆 3rd Place Grand Award พร้อมเงินรางวัล $1,000 ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปริวรรต (Translational Medical Science)
จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสำหรับเยาวชน ระดับโลก 🌟REGENERON ISEF 2024
จัดโดย Society for Science ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ🎊
📌ที่นักเรียนได้รับรางวัล 🏆2nd Place Grand Award พร้อมเงินรางวัล $2,000 ในสาขาพฤกษศาสตร์ (Plant Sciences)
จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสำหรับเยาวชน ระดับโลก 🌟REGENERON ISEF 2024
จัดโดย Society for Science ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ🎊
📌ที่นักเรียนได้รับรางวัล 🏆 3rd Place Grand Award พร้อมเงินรางวัล $1,000 ในสาขาสัตวศาสตร์ (Animal Sciences)
จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสำหรับเยาวชน ระดับโลก 🌟REGENERON ISEF 2024
จัดโดย Society for Science ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2567

 • Related Posts

  ค่ายภาษาอังกฤษ

  สำหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัดม…

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบบทดสอบ   โครงการสอบวัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 (CSST : CCT School Standard Test)

  วันที่ 7 – 8 สิงหาคม ค.ศ…

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

  You Missed

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

  • By Alexray
  • พฤษภาคม 21, 2024
  • 46 views
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

  ค่ายภาษาอังกฤษ

  • By Alexray
  • ธันวาคม 27, 2023
  • 46 views
  ค่ายภาษาอังกฤษ

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบบทดสอบ   โครงการสอบวัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 (CSST : CCT School Standard Test)

  • By Alexray
  • ตุลาคม 17, 2023
  • 58 views
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบบทดสอบ   โครงการสอบวัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 (CSST : CCT School Standard Test)

  โครงการพัฒนาผู้นำทางการศึกษา ระยะที่ 2 (Equipping Phase)  ปีที่ 2 โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2566

  • By Alexray
  • ตุลาคม 17, 2023
  • 58 views
  โครงการพัฒนาผู้นำทางการศึกษา ระยะที่ 2 (Equipping Phase)  ปีที่ 2 โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2566

  โครงการอบรมพัฒนาการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ และ โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงบประมาณ บัญชีและการเงิน โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 หัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการเงินและสินทรัพย์ของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน”

  • By Alexray
  • ตุลาคม 17, 2023
  • 36 views
  โครงการอบรมพัฒนาการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ และ โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงบประมาณ บัญชีและการเงิน โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 หัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการเงินและสินทรัพย์ของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน”

  โครงการประชุมสัมมนากรรมการพันธกิจการศึกษาฯ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 02/06/2023

  • By Alexray
  • ตุลาคม 17, 2023
  • 45 views
  โครงการประชุมสัมมนากรรมการพันธกิจการศึกษาฯ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 02/06/2023