โครงการรีทรีตกรรมการพันธกิจการศึกษาฯ และผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2565
หัวข้อ “ถ้าเรารักซึ่งกันและกัน… เราก็เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์” ยอห์น 13 : 35
ในวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022
และการบรรยายพิเศษจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และกฎหมายสำคัญในการบริหารโรงเรียน
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022
ณ โรงแรมเดอะแซงชัวรี่ พระตำหนัก พัทยา (The Sanctuary Phratamnak Pattaya) จังหวัดชลบุรี

 • Related Posts

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

  ขอแสดงความยินดีกับทีมโรงเรียนป…

  ค่ายภาษาอังกฤษ

  สำหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัดม…

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

  You Missed

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

  • By Alexray
  • พฤษภาคม 21, 2024
  • 45 views
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

  ค่ายภาษาอังกฤษ

  • By Alexray
  • ธันวาคม 27, 2023
  • 46 views
  ค่ายภาษาอังกฤษ

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบบทดสอบ   โครงการสอบวัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 (CSST : CCT School Standard Test)

  • By Alexray
  • ตุลาคม 17, 2023
  • 58 views
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบบทดสอบ   โครงการสอบวัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 (CSST : CCT School Standard Test)

  โครงการพัฒนาผู้นำทางการศึกษา ระยะที่ 2 (Equipping Phase)  ปีที่ 2 โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2566

  • By Alexray
  • ตุลาคม 17, 2023
  • 58 views
  โครงการพัฒนาผู้นำทางการศึกษา ระยะที่ 2 (Equipping Phase)  ปีที่ 2 โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2566

  โครงการอบรมพัฒนาการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ และ โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงบประมาณ บัญชีและการเงิน โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 หัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการเงินและสินทรัพย์ของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน”

  • By Alexray
  • ตุลาคม 17, 2023
  • 36 views
  โครงการอบรมพัฒนาการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ และ โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงบประมาณ บัญชีและการเงิน โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 หัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการเงินและสินทรัพย์ของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน”

  โครงการประชุมสัมมนากรรมการพันธกิจการศึกษาฯ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 02/06/2023

  • By Alexray
  • ตุลาคม 17, 2023
  • 45 views
  โครงการประชุมสัมมนากรรมการพันธกิจการศึกษาฯ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 02/06/2023