โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดผล-ประเมินผลแนวใหม่ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการจัดทำแบบทดสอบมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2565

กลุ่มที่ 1  โซนภาคเหนือ (1) อีสาน

(เชียงรายวิทยาคม  เจริญราษฎร์  น่านคริสเตียนศึกษา  อุดรคริสเตียนวิทยา  อุดรคริสเตียนศึกษา  บึงกาฬคริสเตียน อรุณประดิษฐ เชียงใหม่คริสเตียน   ) 

  รวมจำนวน 83 ท่าน

    วันที่ 9 – 10 กันยายน ค.ศ. 2022  ณ ห้องประชุมสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มที่ 2  โซนภาคเหนือ (2)

(ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ดาราวิทยาลัย  ผดุงราษฎร์  รังษีวิทยา  สืบนทีธรรม 

เคนเน็ตแม็คเคนซี  วิชชานารี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า)  

รวมจำนวน 80 ท่าน

วันที่ 16 – 17 กันยายน ค.ศ. 2022 

ณ ห้องประชุมสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มที่ 3  โซนภาคใต้

(ศรีธรรมราชศึกษา  ศรีธรรมศึกษา สุราษฎร์ธานี  ตรังคริสเตียนศึกษา)  

รวมจำนวน 79 ท่าน  

วันที่ 24 – 25 ตุลาคม ค.ศ. 2022  ณ  โรงแรมปุระนคร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มที่ 4  โซนภาคกลาง ตะวันออก

(วัฒนาวิทยาลัย  สัจจพิทยา  สว่างวิทยา  บำรุงวิทยา  สหบำรุงวิทยา 

สุริยวงศ์  กุญแจคริสเตียนวิทยา สหคริสเตียนศึกษา)

   รวมจำนวน 90 ท่าน  

วันที่ 27 – 28 ตุลาคม ค.ศ. 2022 

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

 • Related Posts

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

  ขอแสดงความยินดีกับทีมโรงเรียนป…

  ค่ายภาษาอังกฤษ

  สำหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัดม…

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

  You Missed

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

  • By Alexray
  • พฤษภาคม 21, 2024
  • 72 views
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

  ค่ายภาษาอังกฤษ

  • By Alexray
  • ธันวาคม 27, 2023
  • 71 views
  ค่ายภาษาอังกฤษ

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบบทดสอบ   โครงการสอบวัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 (CSST : CCT School Standard Test)

  • By Alexray
  • ตุลาคม 17, 2023
  • 116 views
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบบทดสอบ   โครงการสอบวัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 (CSST : CCT School Standard Test)

  โครงการพัฒนาผู้นำทางการศึกษา ระยะที่ 2 (Equipping Phase)  ปีที่ 2 โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2566

  • By Alexray
  • ตุลาคม 17, 2023
  • 98 views
  โครงการพัฒนาผู้นำทางการศึกษา ระยะที่ 2 (Equipping Phase)  ปีที่ 2 โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2566

  โครงการอบรมพัฒนาการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ และ โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงบประมาณ บัญชีและการเงิน โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 หัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการเงินและสินทรัพย์ของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน”

  • By Alexray
  • ตุลาคม 17, 2023
  • 66 views
  โครงการอบรมพัฒนาการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ และ โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงบประมาณ บัญชีและการเงิน โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 หัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการเงินและสินทรัพย์ของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน”

  โครงการประชุมสัมมนากรรมการพันธกิจการศึกษาฯ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 02/06/2023

  • By Alexray
  • ตุลาคม 17, 2023
  • 73 views
  โครงการประชุมสัมมนากรรมการพันธกิจการศึกษาฯ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 02/06/2023